Наблюдяния над обявите за земеделски земи в Добрич и региона

Проучвания сред обявите за земеделски земи показват, че за поредна година земята в Добрич и региона е най-скъпа.

Нашето проучване показа, че земеделската земя стува за 1 декар между 1200 и 1800 лева, като има по-големи суми от рода на 2000 лева.

Според направените статистики от Териториално статистическо бюро – Североизток в Област Добрич  средно цената достига до 1406 лева за декар при средна цена за страната от 732 лева. Проучването е направено на база на обобщените данни за сделките със земи в региона през 2015 година.

Пак по данни на статистическото бюро средната цена на земеделската земя в област Добрич се увеличава с 11,9 на сто спрямо предходната година и продължава да бъде най-високата в страната.

В региона най-скъпо се търгуват земите в община Балчик – средно по 1739 лева, в Генерал Тошево – 1718 лева, и в Каварна – 1564 лева за декар.